• Αρχική
  • Εταιρία
  • Αντιπροσωπείες
  • Προϊόντα
  • Μεταχειρισμένα
  • Πιστοποίηση
  • Νέα
  • Επικοινωνία

Ελληνικά  English

Espanol  Portugues

Arabic  Chinese

Deutsch  FrancaiseSAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  Χ6  :   :   Χ6 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  Χ8  :   :   Χ8 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  Χ4  :   :   Χ4 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  Χ8  :   :   Χ8 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  Χ4  :   :   Χ4 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  X4  :   :   X4 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  X4  :   :   X4 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS CONSOLE CS-3  :   :   :   :   Regius Console CS-3 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 110  :   :   :   :   Regius Model 110 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS CONSOLE CS-2  :   :   :   :   Regius Console CS-2 


KONICA MINOLTA  :  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  DryPro 793  :   :   :   :   DryPro 793 


KONICA MINOLTA  :  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  DryPro 832  :   :   :   :   DryPro 832 


KONICA MINOLTA  :  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  DryPro 873  :   :   :   :   DryPro 873 


KONICA MINOLTA  :  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  PRINTLINK  :   :   :   :   PRINTLINK 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  SD-P  :   :   :   SD-P 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  SD-Q  :   :   :   SD-Q 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  :  SD-PM  :   :   SD-PM 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  ΥΓΡΑ ΦΙΛΜ  :  ΜΠΛΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  :  Α PLUS  :   :   A PLUS 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  ΥΓΡΑ ΦΙΛΜ  :  ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  :  MG-SR PLUS  :   :   MG-SR PLUS 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  ΥΓΡΑ ΦΙΛΜ  :  ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  :  CM-H 2  :   :   CM-H 2 


KONICA MINOLTA  :  ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ FILM  :  SRX101A  :   :   :   :   SRX101A 


KONICA MINOLTA  :  PACS  :  ACIES  :   :   :   :   ACIES 


PLANMED  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ  :  NUANCE CLASSIC  :   :   :   NUANCE CLASSIC 


PLANMED  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ  :  SOPHIE CLASSIC  :   :   :   SOPHIE CLASSIC 


PLANMED  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ  :  ΨΗΦΙΑΚΟΙ  :  NUANCE  :   :   :   NUANCE 


ARCOMA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  INTUITION  :   :   :   :   INTUITION 


CANON  :  ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ (DETECTORS)  :  CXDI-40-EC  :   :   :   :   CXDI-40-EC 


CANON  :  ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ (DETECTORS)  :  CXDI-40-EG  :   :   :   :   CXDI-40-EG 


CANON  :  ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ (DETECTORS)  :  CXDI-50-C  :   :   :   :   CXDI-50-C 


CANON  :  ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ (DETECTORS)  :  CXDI-50-G  :   :   :   :   CXDI-50-G 


CANON  :  ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ (DETECTORS)  :  CXDI-60-G  :   :   :   :   CXDI-60-G 


ROGAN DELFT  :  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  :  ARCHIVE  :   :   :   :   ARCHIVE 


ROGAN DELFT  :  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  :  VIEWING  :  VPX  :   :   :   VPX VIEWING 


SCOTTCARE  :  HOLTER ΠΙΕΣΗΣ  :  ABP 320  :   :   :   :   ABP 320 


SCOTTCARE  :  HOLTER ΡΥΘΜΟΥ  :  CHROMA HOLTER RECORDER  :   :   :   :   CHROMA HOLTER RECORDER 


CIVCO  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΩΝ  :  T-SPRAY  :   :   :   T-SPRAY 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  700 SERIES  :  770 CE  :   :   :   770 CE 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  700 SERIES  :  770F  :   :   :   770F 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  700 SERIES  :  770 M  :   :   :   770 M 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  700 SERIES  :  770 S  :   :   :   770 S 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  8020  :   :   :   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8020 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  NEW 800 SERIES  :  860 A  :   :   :   860 A 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  NEW 800 SERIES  :  870A  :   :   :   870 A 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  NEW 800 SERIES  :  880 MAX  :   :   :   880 MAX 


RAM  :  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  :  NEW 800 SERIES  :  890 SPACE  :   :   :   890 SPACE 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  AQUAFLEX  :   :   :   AQUAFLEX 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  AQUAGEL  :   :   :   AQUAGEL 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  AQUASONIC 100  :   :   :   AQUASONIC 100 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  AQUASONIC CLEAR  :   :   :   AQUASONIC CLEAR 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  ΚΑΛΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ  :  ECLIPSE  :   :   :   ECLIPSE 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  ΛΟΣΙΟΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  POLYSONIC LOTION  :   :   :   POLYSONIC LOTION 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  ΑΠΟΛΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΠΡΕΫ  :  PROTEX  :   :   :   PROTEX 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  SCAN  :   :   :   SCAN 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  STERILE AQUASONIC 100  :   :   :   STERILE AQUASONIC 100 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GEL WARMER  :  THERMASONIC  :   :   :   THERMASONIC 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΩΝ  :  TRANSEPTIC  :   :   :   TRANSEPTIC 


PARKER  :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  ΚΑΛΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ  :  ULTRA COVER  :   :   :   ULTRA COVER 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  APOLLO  :   :   :   APOLLO 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  DIVA D  :   :   :   DIVA -D 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  MOVIPLAN  :   :   :   MOVIPLAN 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  MULTIX S  :   :   :   MULTI S 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  RT 100  :   :   :   RT 100 


VILLA  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  ROTOGRAPH EVO  :   :   :   ROTOGRAPH EVO 


VILLA  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  ROTOGRAPH PLUS  :   :   :   ROTOGRAPH PLUS 


VILLA  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  STRATO 2000  :   :   :   STRATO 2000 


VILLA  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  ROTOGRAPH D  :   :   :   ROTOGRAPH D 


VILLA  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  ROTOGRAPH EVO D  :   :   :   ROTOGRAPH EVO D 


VILLA  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  STRATO 2000 D  :   :   :   STRATO 2000 D 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ  :  ENDOS AC ACP  :   :   :   ENDOS AC ACP 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ  :  ENDOS DC  :   :   :   ENDOS DC 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  VISITOR AR 30  :   :   :   VISITOR AR 30 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  VISITOR T5  :   :   :   VISITOR T5 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  VISITOR T30  :   :   :   VISITOR T30 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  ARCOVIS 3000  :   :   :   ARCOVIS 3000 


MEDICAL ECONET  :  ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ  :  DEXXUM  :  DEXXUM 3  :   :   :   DEXXUM 3 


MEDICAL ECONET  :  ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ  :  DEXXUM  :  DEXXUM T  :   :   :   DEXXUM T 


MEDICAL ECONET  :  ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ  :  EXA  :   :   :   :   EXA 


MEDICAL ECONET  :  ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ  :  SONOST  :  2000  :   :   :   SONOST 2000 


MEDICAL ECONET  :  ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ  :  SONOST 3000  :  3000  :   :   :   SONOST 3000 


MEDICAL ECONET  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  :  CH 100 HORIZONTAL  :   :   :   :   CH 100 HORIZONTAL 


MEDICAL ECONET  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  :  HI DOP  :   :   :   :   HI DOP 


MEDICAL ECONET  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  :  PALM CARE  :   :   :   :   PALM CARE 


MEDICAL ECONET  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  :  PM 100  :   :   :   :   PM 100 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  :  BRM 200  :   :   :   :   BRM 200 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  :  COMPACT 5  :   :   :   :   COMPACT 5 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  :  COMPACT 5 XL  :   :   :   :   COMPACT 5 XL 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  :  COMPACT 7  :   :   :   :   COMPACT 7 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  :  SENTRY  :   :   :   :   SENTRY 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  EVA  :   :   :   EVA 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  PX 20 HF  :   :   :   PX 20 HF 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  PX 20 HF PLUS  :   :   :   PX 20 HF PLUS 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  PX 40 HF  :   :   :   PX 40 HF 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  PX 60 HF  :   :   :   PX 60 HF 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  PXM 20 BT  :   :   :   PXM 20 BT 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  PXM 40 BT  :   :   :   PXM 40 BT 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ  :  CARDIO M  :   :   :   :   CARDIO M 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ  :  CARDIO M PLUS  :   :   :   :   CARDIO M PLUS 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  FETAL MONITORING  :  BFM 900  :   :   :   BFM 900 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  FETAL MONITORING  :  BT 200  :   :   :   BT 200 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  FETAL MONITORING  :  BT 300 D  :   :   :   BT 300D 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  FETAL MONITORING  :  BT 300 S  :   :   :   BT 300 S 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  FETAL MONITORING  :  FC 700  :   :   :   FC 700 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  FC 1400  :   :   :   :   FC 1400 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  INSIGHT  :  INSIGHT  :   :   :   INSIGHT 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  INSIGHT  :  INSIGHT LITE  :   :   :   INSIGHT LITE 


MEDICAL ECONET  :  ΚΑΡΔΙΟTOKOΓΡΑΦΟΙ  :  VIDEO - COLPOSCOPE  :   :   :   :   MY SCOPE 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  :  SD-QM  :   :   SD-QM 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 210  :   :   :   :   REGIUS MODEL 210 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 370  :   :   :   :   REGIUS MODEL 370 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 190  :   :   :   :   Regius Model 190 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΕΓΧΡΩΜΕΣ  :  CCL  :  CCL 182/r  :   :   CCL 182/r 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΕΓΧΡΩΜΕΣ  :  CCL  :  CCL 208  :   :   CCL 208 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΕΓΧΡΩΜΕΣ  :  CCL i  :  CCL 254i2  :   :   CCL 254i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΕΓΧΡΩΜΕΣ  :  CCL i  :  CCL 350i  :   :   CCL 350i 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΕΓΧΡΩΜΕΣ  :  CCL i  :  CCL 352i2  :   :   CCL 352i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΕΓΧΡΩΜΕΣ  :  CCL i  :  CCL 354i2  :   :   CCL 354i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ME 181L/r  :   :   ME 181L/r 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ME 183L  :   :   ME 183L 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ME 201L/r  :   :   ME 201L/r 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ME 253i2  :   :   ME 253i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ΜΕ 351i  :   :   ΜΕ 351i 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ME 355i2  :   :   ME 355i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  :  ΜΕ 551i2  :   :   ΜΕ 551i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  MS 21i2  :   :   MS 21i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  :  MS 31i2  :   :   MS 31i2 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ  :  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  :  MS 51i2  :   :   MS 51i2 


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  ALOKA  :   :   :   :    


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  GENERAL ELECTRIC  :   :   :   :    


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  HITACHI  :   :   :   :    


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  MEDISON  :   :   :   :    


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  PHILIPS  :   :   :   :    


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  SIEMENS  :   :   :   :    


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  SONOSITE  :   :   :   :    


CIVCO  :  ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΨΙΑΣ  :  TOSHIBA  :   :   :   :    


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ΕΚΟ 7  :   :   ΕΚΟ 7 


PROGETTI  :  ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ  :  EPG JUNIOR CP  :   :   :   :   EPG JUNIOR CP 


PROGETTI  :  ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ  :  EPG 6 VIEW  :   :   :   :   EPG 6 VIEW 


PROGETTI  :  ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ  :  RESCUE LIFE  :   :   :   :   RESCUE LIFE 


PROGETTI  :  ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ  :  RESCUE 230  :   :   :   :   RESCUE 230 


TECHNOMEDICS  :  .ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ TECHNOMEDICS.  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  :   :   :   :    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  128 BW  :   :   :   MEDISON 128 BW 


TECHNOMEDICS  :  .ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ TECHNOMEDICS.  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  :   :   :   :   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 


GENERAL ELECTRIC  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GENERAL ELECTRIC  :  LOGIC 200  :   :   :   GENERAL ELECTRIC LOGIC 200 


TOSHIBA  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  TOSHIBA  :  ECCOCEE  :   :   :   TOSHIBA ECCOCEE 


ALOKA  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  ALOKA  :  SSD-1100 FLEXUS  :   :   :   ALOCA SSD-1100 FLEXUS 


SIEMENS  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  SIEMENS  :  SONOLINE PRIMA  :   :   :   SIEMENS SONOLINE PRIMA 


KRETZ  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  KRETZ  :  6000 D  :   :   :   KRETZ 6000 D 


KRETZ  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  KRETZ  :  VOLUSON 530D MT  :   :   :   VOLUSON 530D MT 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SONOACE 3200  :   :   :   MEDISON SONOACE 3200 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SA 8800 GAIA MT  :   :   :   MEDISON SA8800 GAIA MT 


TOSHIBA  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  TOSHIBA  :  TOSBEE  :   :   :   TOSHIBA TOSBEE 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SONOACE 6000  :   :   :   MEDISON SONOACE 6000 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SONOACE 6000 C  :   :   :   MEDISON SONOACE 6000C 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SONOACE 1500  :   :   :   MEDISON SONOACE 1500 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  X4  :   :   :   MEDISON X4 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  MYSONO 201 Personal Digital US  :   :   :   MEDISON MYSONO 201 Personal Digital Ultrasound 


GENERAL ELECTRIC  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GENERAL ELECTRIC  :  VOLUSON 730  :   :   :   GENERAL ELECTRIC VOLUSON 730 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  TMJ COIL VISION 1,5T  :   :   :   31338117 TMJ COIL VISION 1,5T 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-99EC4-9ES  :   :   PB-99EC4-9ES 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  CP BODY-SPINE  :   :   :   CP BODY - SPINE (5512269) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  CP FLEX COIL SMALL  :   :   :   CP FLEX COIL SMALL (3140642) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  CP FLEX COIL LARGE  :   :   :   CP FLEX COIL LARGE (3140709) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  LOOP COIL STANDARD  :   :   :   LOOP COIL STANDARD (5512079) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  LOOP COIL STANDARD  :   :   :   LOOP COIL STANDARD (3140741) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  MAMMA COIL  :   :   :   MAMMA COIL (3138133) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  HEAD / NECK COIL CPL  :   :   :   HEAD / NECK COIL CPL (3138109) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  CP EXTREMITY COIL  :   :   :   CP EXTREMITY COIL (1597231) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  CP NECK ARRAY  :   :   :   CP NECK ARRAY (1596902) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  BODY COIL SMALL  :   :   :   BODY COIL SMALL(1596001)  


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  COIL CPL  :   :   :   COIL CPL (1126080) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  NOT MADE BY SIEMENS (CLONE)  :  MAMMA FOR VISION  :   :   :   MAMMA FOR VISION NOT MADE BY SIEMENS (CLONE) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  SHOULDER COIL CPL  :   :   :   SHOULDER COIL CPL (3138133) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  CP SPINE COIL  :   :   :   CP SPINE COIL (1134498) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  SPINE ARRAY COIL  :   :   :   SPINE ARRAY COIL (3139289) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  DOUBLE RING ARRAY  :   :   :   DOUBLE RING ARRAY (7098002) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  FLEX COIL INTERFACE  :   :   :   FLEX COIL INTERFACE (3140675) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  ORBIT COIL CPL  :   :   :   ORBIT COIL CPL (5459052) 


SIEMENS  :  ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  :  SIEMENS  :  HEART / LIVER 31P COIL  :   :   :   HEART / LIVER 31P COIL 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  BODY COIL SMALL  :   :   :   BODY COIL SMALL (1596001) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  COIL CPL  :   :   :   COIL CPL (1126080) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  SHOULDER COIL CPL  :   :   :   SHOULDER COIL CPL (3138133) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  NOT MADE BY SIEMENS (CLONE)  :  MAMMA FOR VISION  :   :   :   MAMMA FOR VISION NOT MADE BY SIEMENS (CLONE) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  CP SPINE COIL  :   :   :   CP SPINE COIL (3139289) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  SPINE ARRAY COIL  :   :   :   SPINE ARRAY COIL (3139289) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  DOUBLE RING ARRAY  :   :   :   DOUBLE RING ARRAY (7098002) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  FLEX COIL INTERFACE  :   :   :   FLEX COIL INTERFACE (3140675) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  ORBIT COIL CPL  :   :   :   ORBIT COIL CPL (5459052) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  HEART/LIVER 31P COIL  :   :   :   HEART/LIVER 31P COIL 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  CP EXTREMITY COIL  :   :   :   CP EXTREMITY COIL (1597231) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  CP NECK ARRAY  :   :   :   CP NECK ARRAY (1596902) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  HEAD/NECK COIL CPL  :   :   :   HEAD/NECK COIL CPL (3138109) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :   :   :   :   3138117 TMJ COIL VISION 1,5T 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  CP BODY-SPINE  :   :   :   CP BODY-SPINE (5512269) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  CP FLEX COIL SMALL  :   :   :   CP FLEX COIL SMALL (3140642) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  CP FLEX COIL LARGE  :   :   :   CP FLEX COIL LARGE (3140709) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  LOOP COIL STADARD  :   :   :   LOOP COIL STADARD (5512079) 


SIEMENS  :  MRI COIL  :  SIEMENS  :  LOOP COIL STANDARD  :   :   :   LOOP COIL STANDARD (3140741) 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  PICO mobile US  :   :   :   MEDISON PICO MOBILE ULTRASOUND 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS CONSOLE CS-3  :   :   :   :   REGIUS CONSOLE CS-3 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS CONSOLE CS-2  :   :   :   :   REGIUS CONSOLE CS-2 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 110  :   :   :   :   REGIUS MODEL 110 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 210  :   :   :   :   REGIUS MODEL 210 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 370  :   :   :   :   REGIUS MODEL 370 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 190  :   :   :   :   REGIUS MODEL 190 


KONICA MINOLTA  :  LASER IMAGERS  :  DRYPRO 793  :   :   :   :   DRYPRO 793 


KONICA MINOLTA  :  LASER IMAGERS  :  DRYPRO 832  :   :   :   :   DRYPRO 832 


KONICA MINOLTA  :  LASER IMAGERS  :  DRYPRO 873  :   :   :   :   DRYPRO 873 


KONICA MINOLTA  :  LASER IMAGERS  :  PRINTLINK 5  :   :   :   :   PRINTLINK 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  DRY LASER IMAGING FILM  :  SD-P  :   :   :   SD-P 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  DRY LASER IMAGING FILM  :  SD-Q  :   :   :   SD-Q 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  DRY LASER IMAGING FILM  :  MAMMOGRAPHY  :  SD-PM  :   :   SD-PM 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  WET FILM  :  REGULAR BLUE TYPE  :  A PLUS  :   :   A PLUS 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  WET FILM  :  HI-ORTHO GREEN TYPE  :  MG-SR PLUS  :   :   MG-SR PLUS 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  WET FILM  :  MAMMOGRAPHY FILM  :  CM - H2  :   :   CM-H2 


KONICA MINOLTA  :  WET FILM PROCESSORS  :  SRX-101A  :   :   :   :   SRX-101A 


KONICA MINOLTA  :  PACS  :  ACIES  :   :   :   :   ACIES 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  B/W  :  RADIOGRAPHY  :  X4  :   :   X4 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  B/W  :  GENERAL USE  :  X4  :   :   X4 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  B/W  :  GYNAECOLOGICAL  :  X4  :   :   X4 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  B/W  :  UROLOGICAL  :  X4  :   :   X4 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  PICO  :   :   PICO 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  X6  :   :   X6 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  X8  :   :   X8 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  ACCUVIX V10  :   :   ACCUVIX V10 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  ACCUVIX V20  :   :   ACCUVIX V20 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  EKO 7  :   :   EKO 7 


PLANMED  :  MAMMOGRAPHY  :  ANALOGIC  :  NUANCE CLASSIC  :   :   :   NUANCE CLASSIC 


PLANMED  :  MAMMOGRAPHY  :  ANALOGIC  :  SOPHIE CLASSIC  :   :   :   SOPHIE CLASSIC 


PLANMED  :  MAMMOGRAPHY  :  DIGITAL  :  NUANCE  :   :   :   NUANCE 


PROGETTI  :  DEFIBRILLATORS  :  RESCUE LIFE  :   :   :   :   RESCUE LIFE 


PROGETTI  :  DEFIBRILLATORS  :  RESCUE 230  :   :   :   :   RESCUE 230 


PROGETTI  :  ELECTROCARDIOGRAPHS  :  EPG JUNIOR CP  :   :   :   :   EPG JUNIOR CP 


PROGETTI  :  ELECTROCARDIOGRAPHS  :  EPG 6 VIEW  :   :   :   :   EPG 6 VIEW 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  COLOUR  :  CCL  :  CCL 182/r  :   :   CCL 182/r 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  COLOUR  :  CCL  :  CCL 208  :   :   CCL 208 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  COLOUR  :  CCL i  :  CCL 254i2  :   :   CCL 254i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  COLOUR  :  CCL i  :  CCL 350i  :   :   CCL 350i 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  COLOUR  :  CCL i  :  CCL 352i2  :   :   CCL 352i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  COLOUR  :  CCL i  :  CCL 354i2  :   :   CCL 354i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MEDICAL DISPLAY  :  ME 181L/r  :   :   ME 181L/r 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MEDICAL DISPLAY  :  ME 183L  :   :   ME 183L 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MEDICAL DISPLAY  :  ME 201L/r  :   :   ME 201L/r 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MEDICAL DISPLAY  :  ME 253i2  :   :   ME 253i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MEDICAL DISPLAY  :  ME 351i  :   :   ME 351i 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MEDICAL DISPLAY  :  ME 355i2  :   :   ME 355i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MAMMOGRAPHY DISPLAY  :  ME 551i2  :   :   ME 551i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MEDICAL DISPLAY  :  MS 21i2  :   :   MS 21i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MAMMOGRAPHY DISPLAY  :  MS 31i2  :   :   MS 31i2 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  MONOCHROME  :  MAMMOGRAPHY DISPLAY  :  MS 51i2  :   :   MS 51i2 


CIVCO  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  DISINFECTANT SPRAY  :  T-SPRAY  :   :   :   T-SPRAY 


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  ALOKA  :   :   :   :    


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  GENERAL ELECTRIC  :   :   :   :    


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  HITACHI  :   :   :   :    


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  MEDISON  :   :   :   :    


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  PHILIPS  :   :   :   :    


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  SIEMENS  :   :   :   :    


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  SONOSITE  :   :   :   :    


CIVCO  :  GUIDE BIOPSY  :  TOSHIBA  :   :   :   :    


SCOTTCARE  :  BLOOD PRESSURE RECORDER  :  ABP 320  :   :   :   :   ABP 320 


SCOTTCARE  :  HOLTER RECORDER  :  CHROMA HOLTER RECORDER  :   :   :   :   CHROMA HOLTER RECORDER 


RAM  :  TREADMILLS  :  700 SERIES  :  770 CE  :   :   :   770 CE 


RAM  :  TREADMILLS  :  700 SERIES  :  770 F  :   :   :   770 F 


RAM  :  TREADMILLS  :  700 SERIES  :  770 M  :   :   :   770 M 


RAM  :  TREADMILLS  :  700 SERIES  :  770 S  :   :   :   770 S 


RAM  :  TREADMILLS  :  NEW 800 SERIES  :  860 A  :   :   :   860 A 


RAM  :  TREADMILLS  :  NEW 800 SERIES  :  870 A  :   :   :   870 A 


RAM  :  TREADMILLS  :  NEW 800 SERIES  :  880 MAX  :   :   :   880 MAX 


RAM  :  TREADMILLS  :  NEW 800 SERIES  :  890 SPACE  :   :   :   890 SPACE 


RAM  :  TREADMILLS  :  STRESS TEST  :  8020  :   :   :   TEST 8020 


ARCOMA  :  RADIOGRAPHY  :  INTUITION  :   :   :   :   INTUITION 


VILLA  :  C-ARM  :  ANALOGIC  :  APOLLO  :   :   :   APOLLO 


VILLA  :  X-RAY  :  ANALOGIC  :  MOVIPLAN  :   :   :   MOVIPLAN 


VILLA  :  X-RAY  :  ANALOGIC  :  MULTIX S  :   :   :   MULTIX S 


VILLA  :  X-RAY  :  ANALOGIC  :  RT 100  :   :   :   RT 100 


VILLA  :  PANORAMIC  :  ANALOGIC  :  ROTOGRAPH EVO  :   :   :   ROTOGRAPH EVO 


VILLA  :  PANORAMIC  :  ANALOGIC  :  ROTOGRAPH PLUS  :   :   :   ROTOGRAPH PLUS 


VILLA  :  PANORAMIC  :  ANALOGIC  :  STRATO 2000  :   :   :   STRATO 2000 


VILLA  :  DENTAL  :  INTRAORAL  :  ENDOS AC ACP  :   :   :   ENDOS AC ACP 


VILLA  :  DENTAL  :  INTRAORAL  :  ENDOS DC  :   :   :   ENDOS DC 


VILLA  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  AR 30  :   :   :   AR 30 


VILLA  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  VISITOR T5  :   :   :   VISITOR T5 


VILLA  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  VISITOR T30  :   :   :   VISITOR T30 


VILLA  :  C-ARM  :  PORTABLE  :  ARCOVIS 3000  :   :   :   ARCOVIS 3000 


VILLA  :  C-ARM  :  DIGITAL  :  DIVA D  :   :   :   DIVA D 


VILLA  :  PANORAMIC  :  DIGITAL  :  RADIOGRAPH D  :   :   :   RADIOGRAPH D 


VILLA  :  PANORAMIC  :  DIGITAL  :  ROTOGRAPH EVO D  :   :   :   ROTOGRAPH EVO D 


VILLA  :  PANORAMIC  :  DIGITAL  :  STRATO 2000 D  :   :   :   STRATO 2000 D 


CANON  :  DIGITAL X-RAY (DETECTORS)  :  CXDI-40-EC  :   :   :   :   CXDI-40-EC 


CANON  :  DIGITAL X-RAY (DETECTORS)  :  CXDI-40-EG  :   :   :   :   CXDI-40-EG 


CANON  :  DIGITAL X-RAY (DETECTORS)  :  CXDI-50-C  :   :   :   :   CXDI-50-C 


CANON  :  DIGITAL X-RAY (DETECTORS)  :  CXDI-50-G  :   :   :   :   CXDI-50-G 


CANON  :  DIGITAL X-RAY (DETECTORS)  :  CXDI-60-G  :   :   :   :   CXDI-60-G 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  ULTRASOUND GEL  :  AQUAGEL  :   :   :   AQUAGEL 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  ULTRASOUND GEL  :  AQUASONIC 100  :   :   :   AQUASONIC 100 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  PROBE COVER  :  ECLIPSE  :   :   :   ECLIPSE 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  ULTRASOUND LOTION  :  POLYSONIC LOTION  :   :   :   POLYSONIC LOTION 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  DISINFECTANT SPRAY  :  PROTEX  :   :   :   PROTEX 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  ULTRASOUND GEL  :  SCAN  :   :   :   SCAN 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  ULTRASOUND GEL  :  STERILE AQUASONIC 100  :   :   :   STERILE AQUASONIC 100 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  CLEANSING SOLUTION  :  TRANSEPTIC  :   :   :   TRANSEPTIC 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  PROBE COVER  :  ULTRA COVER  :   :   :   ULTRA COVER 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS  :  COMPACT 5  :   :   :   :   COMPACT 5 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS  :  COMPACT 7  :   :   :   :   COMPACT 7 


MEDICAL ECONET  :  MONITORS  :  BRM-200  :   :   :   :   BRM-200 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  ANALOGIC  :  EVA  :   :   :   EVA 


MEDICAL ECONET  :  DIAGNOSTIC DEVICES  :  PALM CARE  :   :   :   :   PALM CARE 


MEDICAL ECONET  :  DIAGNOSTIC DEVICES  :  PM 100  :   :   :   :   PM 100 


MEDICAL ECONET  :  CARDIOTOCOGRAPH  :  FC 1400  :   :   :   :   FC 1400 


MEDICAL ECONET  :  CARDIOTOCOGRAPH  :  FETAL MONITORING  :  BT 200  :   :   :   BT 200 


MEDICAL ECONET  :  CARDIOTOCOGRAPH  :  FETAL MONITORING  :  BT 300 D  :   :   :   BT 300 D 


MEDICAL ECONET  :  CARDIOTOCOGRAPH  :  FETAL MONITORING  :  BT 300 S  :   :   :   BT 300 S 


MEDICAL ECONET  :  CARDIOTOCOGRAPH  :  FETAL MONITORING  :  FC 700  :   :   :   FC 700 


MEDICAL ECONET  :  CARDIOTOCOGRAPH  :  INSIGHT  :  INSIGHT LITE  :   :   :   INSIGHT LITE 


MEDICAL ECONET  :  ELECTROCARDIOGRAPHS  :  CARDIO M  :   :   :   :   CARDIO M 


MEDICAL ECONET  :  ELECTROCARDIOGRAPHS  :  CARDIO M PLUS  :   :   :   :   CARDIO M PLUS 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  PX 20HF PLUS  :   :   :   PX 20HF PLUS 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  PX 40 HF  :   :   :   PX 40 HF 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  PX 60 HF  :   :   :   PX 60 HF 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  PXM 20 BT  :   :   :   PXM 20 BT 


ROGAN DELFT  :  PACS  :  ARCHIVE  :   :   :   :   ARCHIVE 


ROGAN DELFT  :  PACS  :  VIEWING  :  VPX  :   :   :   VPX VIEWING 


GENERAL ELECTRIC  :  ULTRASOUND  :  GENERAL ELECTRIC  :  LOGIC 200  :   :   :   GENERAL ELECTRIC LOGIC 200 


TOSHIBA  :  ULTRASOUND  :  TOSHIBA  :  ECCOCEE  :   :   :   TOSHIBA ECCOCEE 


ALOKA  :  ULTRASOUND  :  ALOKA  :  SSD-1100 FLEXUS  :   :   :   ALOKA SSD-1100 FLEXUS 


SIEMENS  :  ULTRASOUND  :  SIEMENS  :  SONOLINE PRIMA  :   :   :   SIEMENS SONOLINE PRIMA 


KRETZ  :  ULTRASOUND  :  KRETZ  :  VOLUSON 530D MT  :   :   :   KRETZ VOLUSON 530D MT 


GENERAL ELECTRIC  :  ULTRASOUND  :  GENERAL ELECTRIC  :  VOLUSON 730  :   :   :   GENERAL ELECTRIC VOLUSON 730 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  128 BW  :   :   :   MEDISON 128 BW 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SONOACE 3200  :   :   :   MEDISON SONOACE 3200 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SONOACE 6000  :   :   :   MEDISON SONOACE 6000 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SONOACE 6000 C  :   :   :   MEDISON SONOACE 6000 C 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SA 8800 GAIA MT  :   :   :   MEDISON SA 8800 GAIA MT 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  PICO mobile US  :   :   :   MEDISON PICO mobile US 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SA X4  :   :   :   MEDISON SA X4 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SA 1500  :   :   :   MEDISON SA 1500 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  MYSONO 201 Personal Digital US  :   :   :   MEDISON MYSONO 201 Personal Digital US 


TOSHIBA  :  ULTRASOUND  :  TOSHIBA  :  SSA 240A TOSBEE  :   :   :   TOSHIBA SSA 240A TOSBEE 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  ULTRASOUND GEL  :  AQUAFLEX  :   :   :   AQUAFLEX 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  ULTRASOUND GEL  :  AQUASONIC CLEAR  :   :   :   AQUASONIC CLEAR 


PARKER  :  ULTRASOUND CONSUMABLES  :  GEL WARMER  :  THERMASONIC  :   :   :   THERMASONIC 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  ROTOGRAPH EVO  :   :   ROTOGRAPH EVO 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  ROTOGRAPH PLUS  :   :   ROTOGRAPH PLUS 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  :  STRATO 2000  :   :   STRATO 2000 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  ROTOGRAPH D  :   :   ROTOGRAPH D 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  ROTOGRAPH EVO D  :   :   ROTOGRAPH EVO D 


VILLA  :  DENTAL  :  PANORAMIC  :  ANALOGIC  :  ROTOGRAPH EVO  :   :   ROTOGRAPH EVO 


VILLA  :  DENTAL  :  PANORAMIC  :  ANALOGIC  :  ROTOGRAPH PLUS  :   :   ROTOGRAPH PLUS 


VILLA  :  DENTAL  :  PANORAMIC  :  ANALOGIC  :  STRATO 2000  :   :   STRATO 2000 


VILLA  :  DENTAL  :  PANORAMIC  :  DIGITAL  :  RADIOGRAPH D  :   :   RADIOGRAPH D 


VILLA  :  DENTAL  :  PANORAMIC  :  DIGITAL  :  ROTOGRAPH EVO D  :   :   ROTOGRAPH EVO D 


VILLA  :  DENTAL  :  PANORAMIC  :  DIGITAL  :  STRATO 2000 D  :   :   STRATO 2000 D 


VILLA  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  ROTOGRAPH EVO 3D  :   :   :   ROTOGRAPH EVO 3D 


VILLA  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  STRATO 2000 D  :   :   STRATO 2000 D 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


TECHNOMEDICS  :  .ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ TECHNOMEDICS.  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  :   :   :   :   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 110HQ  :   :   :   :   REGIUS 110HQ 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL Σ  :   :   :   :   REGIUS Σ 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 110HQ  :   :   :   :   REGIUS 110HQ 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 210  :   :   :   :   REGIUS 210 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  REGIUS MODEL 190  :   :   :   :   REGIUS 190 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ DR  :  AERO DR  :   :   :   :   AeroDR 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ DR  :  REGIUS CONSOLE CS-7  :   :   :   :   REGIUS CONSOLE CS-7 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ DR  :  FLEX DR C60  :   :   :   :   FLEX DR C60 


KONICA MINOLTA  :  FILM  :  DRY LASER IMAGING FILM  :  MAMMOGRAPHY  :  SD-QM  :   :   SD-QM 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 110 HQ  :   :   :   :   REGIUS MODEL 110 HQ 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL SIGMA  :   :   :   :   REGIUS MODEL SIGMA 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


KONICA MINOLTA  :  DIGITAL RADIOGRAPHY DR  :  AERO DR  :   :   :   :   AERO DR 


KONICA MINOLTA  :  DIGITAL RADIOGRAPHY DR  :  REGIUS CONSOLE CS-7  :   :   :   :   REGIUS CONSOLE CS-7 


KONICA MINOLTA  :  DIGITAL RADIOGRAPHY DR  :  FLEX DR C60  :   :   :   :   FLEX DR C60 


KONICA MINOLTA  :  DIGITAL MAMMOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 110 HQ  :   :   :   :   REGIUS MODEL 110 HQ 


KONICA MINOLTA  :  DIGITAL MAMMOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 190  :   :   :   :   REGIUS MODEL 190 


KONICA MINOLTA  :  DIGITAL MAMMOGRAPHY CR  :  REGIUS MODEL 210  :   :   :   :   REGIUS 210 


TOTOKU  :  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  :  ΕΓΧΡΩΜΕΣ  :  CCL  :  CCL 240  :   :   CCL 240 


TOTOKU  :  DIAGNOSTIC MONITOR  :  COLOUR  :  CCL  :  CCL 240  :   :   CCL 240 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  CARDIOLOGICAL  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  SONOACE R3  :   :   SONOACE R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  ACCUVIX XG  :   :   ACCUVIX XG 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  MYSONO U5  :   :   MYSONO U5 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  RADIOGRAPHY  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GENERAL USE  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  GYNAECOLOGICAL  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  UROLOGICAL  :  SONOACE R7  :   :   SONOACE R7 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SONOACE 8000 LV  :   :   :   MEDISON SONOACE 8000 LV 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SONOACE 8000 LV  :   :   :   MEDISON SONOACE 8000 LV 


KRETZ  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  KRETZ  :  COMBISON 401  :   :   :   KRETZ COMBISON 401 


KRETZ  :  ULTRASOUND  :  KRETZ  :  COMBISON 401  :   :   :   KRETZ COMBISON 401 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SONOACE X8 LV  :   :   :   MEDISON SONOACE X8 LV 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  X8 LV  :   :   :   MEDISON X8 LV 


SAMSUNG MEDISON  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  SONOACE 5000 B/W  :   :   :   MEDISON SONOACE 5000 B/W 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  MEDISON  :  SONOACE 5000 B/W  :   :   :   MEDISON SONOACE 5000 B/W 


GENERAL ELECTRIC  :  ULTRASOUND  :  GENERAL ELECTRIC  :  GE LOGIQ 3 PRO  :   :   :   GE LOGIQ 3 PRO 


GENERAL ELECTRIC  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  GENERAL ELECTRIC  :  GE LOGIQ 3 PRO  :   :   :   GE LOGIQ 3 PRO 


KRETZ  :  ULTRASOUND  :  KRETZ  :  6000 D  :   :   :   KRETZ 6000 D 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ  :  SONOVET R3  :   :   SAMSUNG MEDISON SONOVET R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ΥΠΕΡΗΧΟΙ  :  ΕΓΧΡΩΜΟΙ  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ  :  SONOVET R5  :   :   SAMSUNG MEDISON SONOVET R5 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  VETERINARY  :  SONOVET R3  :   :   SAMSUNG MEDISON SONOVET R3 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND  :  COLOUR  :  VETERINARY  :  SONOVET R5  :   :   SAMSUNG MEDISON SONOVET R5 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  VETERINARY  :  PXP-16HF  :   :   MEDICAL ECONET PXP-16HF 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  VETERINARY  :  PXP-20HF PLUS  :   :   MEDICAL ECONET PXP-20HF PLUS 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  VETERINARY  :  PXP-40HF/60HF  :   :   MEDICAL ECONET PXP-40HF/60HF 


MEDICAL ECONET  :  X-RAY  :  PORTABLE  :  VETERINARY  :  PXP-100CA  :   :   MEDICAL ECONET PXP-100CA 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ  :  PXP-16HF  :   :   MEDICAL ECONET PXP-16HF 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ  :  PXP-20HF PLUS  :   :   MEDICAL ECONET PXP-20HF PLUS 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ  :  PXP-40HF/60HF  :   :   MEDICAL ECONET PXP-40HF/60HF 


MEDICAL ECONET  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΦΟΡΗΤΑ  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ  :  PXP-100CA  :   :   MEDICAL ECONET PXP-100CA 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  VETERINARY  :  IMAGE PILOT  :   :   :   KONICA MINOLTA IMAGE PILOT 


KONICA MINOLTA  :  COMPUTED RADIOGRAPHY CR  :  VETERINARY  :  REGIUS MODEL SIGMA  :   :   :   KONICA MINOLTA REGIUS MODEL SIGMA 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  :  REGIUS MODEL SIGMA  :   :   :   KONICA MINOLTA REGIUS MODEL SIGMA 


KONICA MINOLTA  :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ CR  :  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  :  IMAGE PILOT  :   :   :   KONICA MINOLTA IMAGE PILOT 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  :  ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ  :  ENDOS ACP  :   :   VILLA ENDOS ACP 


VILLA  :  XRAY  :  DENTAL  :  INTRA-ORAL  :  ENDOS ACP  :   :   VILLA ENDOS ACP 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  PHASED ARRAY  :  PB-P2-5AC-N  :   :   PB-P2-5AC-N 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-HC2-5ED-N  :   :   PB-HC2-5ED-N 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  LINEAR  :  PB-AXL5-12IM  :   :   PB-AXL5-12IM 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-AXC2-5EL  :   :   PB-AXC2-5EL 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  PHASED ARRAY  :  PB99-P3-5AC  :   :   PB99-P3-5AC 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-EC4-9ES-N  :   :   PB-EC4-9ES-N 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  LINEAR  :  PB-AXL5-13IS  :   :   PB-AXL5-13IS 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-AXC3-7EP  :   :   PB-AXC3-7EP 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-EC4-9ES  :   :   PB-EC4-9ES 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-C3-7ED  :   :   PB-C3-7ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-99EC4-9ES  :   :   PB-99EC4-9ES 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  PHASED ARRAY  :  PB-P2-5AC-N  :   :   PB-P2-5AC-N 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-HC2-5ED-N  :   :   PB-HC2-5ED-N 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  LINEAR  :  PB-AXL5-12IM  :   :   PB-AXL5-12IM 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-AXC2-5EL  :   :   PB-AXC2-5EL 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  PHASED ARRAY  :  PB99-P3-5AC  :   :   PB99-P3-5AC 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-EC4-9ES-N  :   :   PB-EC4-9ES-N 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  LINEAR  :  PB-AXL5-13IS  :   :   PB-AXL5-13IS 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-AXC3-7EP  :   :   PB-AXC3-7EP 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-EC4-9ES  :   :   PB-EC4-9ES 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-C3-7ED  :   :   PB-C3-7ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-HC3-6ED  :   :   CONVEX PB-HC3-6ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  LINEAR  :  PB-L5-9/60ED  :   :   LINEAR PB-L5-9/60ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-C4-9/10ED  :   :   CONVEX PB-C4-9/10ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-06EV65 120BD  :   :   ENDOCAVITY PB-06EV65 120BD 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-HC3-6ED  :   :   CONVEX PB-HC3-6ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  LINEAR  :  PB-L5-9/60ED  :   :   LINEAR PB-L5-9/60ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  CONVEX  :  PB-C4-9/10ED  :   :   CONVEX PB-C4-9/10ED 


SAMSUNG MEDISON  :  ULTRASOUND PROBES  :  MEDISON  :  ENDOCAVITY  :  PB-06EV65 120BD  :   :   ENDOCAVITY PB-06EV65 120BD 


VILLA  :  X-RAY  :  DIGITAL  :  ARMONICUS  :   :   :   ARMONICUS 


VILLA  :  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  :  ΨΗΦΙΑΚΑ  :  ARMONICUS  :   :   :   ARMONICUS Αρχική|Εταιρία|Αντιπροσωπείες|Προϊόντα|Μεταχειρισμένα Μηχανήματα|Πλήρης Κατάλογος|Νέα|Επικοινωνία|English Site

Copyright © 2011 Technomedics Assets AE. All Rights Reserved.  Created by Dynabyte.